ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.ΣΥ. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ. +30 2666041983

Ε.ΣΥ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ 3, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49100, ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ. +30 2661304998

Ε.ΣΥ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2

Σ.ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ 5, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49100, ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ. +30 2661037880

Ε.ΣΥ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

AΓ. θΕΟΔΩΡΟΙ 21η ΜΑΡΤΙΟΥ 356, ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ. 49080, ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ. +30 2662300629

Ε.ΣΥ. ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΒΑΤΟΣ ΠΕΛΕΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49100, ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ. +30 2661094391
spot_img

Ε.ΣΥ.