ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Video thumbnail
LIVE STREAMING 26/11/2022 ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
01:01:22
Video thumbnail
LIVE STREAMING 24/11/2022
53:30
Video thumbnail
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ LIVE 21/11/2022
51:53
Video thumbnail
LIVE ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2022
00:47
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 11ο)
34:57
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 12ο)
26:42
Video thumbnail
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Ή ΝΕΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ? ΜΕΡΟΣ Δ
29:52
Video thumbnail
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Ή ΝΕΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ? ΜΕΡΟΣ Γ
34:02
Video thumbnail
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; Β ΜΕΡΟΣ
31:15
Video thumbnail
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
35:44
Video thumbnail
Ο Σφετερισμός των Δικαίων του Ελληνικού Έθνους μετά τον Θάνατο του Βασιλιά Αλέξανδρου( Μερος 5ο)
34:32
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 10ο)
32:57
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 9ο)
34:55
Video thumbnail
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Β ΜΕΡΟΣ
33:44
Video thumbnail
Η Εθνική Περιουσία στα χέρια Ανωνύμων Εταιρειών του «Δημοσίου» ( ΜΕΡΟΣ 2ο)
33:29
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 8ο)
33:27
Video thumbnail
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Ή ΝΕΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ? ΜΕΡΟΣ Β
34:16
Video thumbnail
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
29:40
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 9ο)
32:03
Video thumbnail
Νεοελληνικό Ή Νεοεταιρικό Κράτος;
31:06
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 7ο)
31:40
Video thumbnail
Η Εθνική Περιουσία στα χέρια Ανωνύμων Εταιρειών του «Δημοσίου» ( ΜΕΡΟΣ 1ο)
35:27
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 6ο)
37:14
Video thumbnail
Η Σημερινή Εικόνα της Οικονομίας (ΜΕΡΟΣ 4ο)
29:42
Video thumbnail
Τα Μεγάλα Κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
37:44
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 5ο)
35:14
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 4ο)
34:46
Video thumbnail
Η Σημερινή Εικόνα της Οικονομίας (ΜΕΡΟΣ 2ο)
37:39
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 8ο)
30:39
Video thumbnail
Το Εθνικό Δικαστικό Σύστημα-Αξιολόγηση
35:16
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 3ο)
34:42
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 7ο)
31:29
Video thumbnail
Ο Σφετερισμός των Δικαίων του Ελληνικού Έθνους μετά τον Θάνατο του Βασιλιά Αλέξανδρου( Μερος 4ο)
32:19
Video thumbnail
Η Σημερινή Εικόνα της Οικονομίας
35:27
Video thumbnail
Η Δημόσια Διοίκηση με Κυβέρνηση «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (ΜΕΡΟΣ 8ο)
37:54
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική (ΜΕΡΟΣ 2ο)
40:32
Video thumbnail
Η Δημόσια Διοίκηση με Κυβέρνηση «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (ΜΕΡΟΣ 7ο)
35:36
Video thumbnail
Η Γενοκτονία των Ινδιάνων & Τα Ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική
33:21
Video thumbnail
«ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ» ΜΕΡΟΣ 2ο
36:27
Video thumbnail
''ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ'' ΤΗ ΦΥΣΗ
36:08
Video thumbnail
Η Δήλος , η Αποστολή και η Συναυλία ( ΜΕΡΟΣ 3ο)
31:25
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 6ο)
31:55
Video thumbnail
Τι αλλάζει με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο ; (ΜΕΡΟΣ 5ο)
33:26
Video thumbnail
Η Δημόσια Διοίκηση με Κυβέρνηση «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (ΜΕΡΟΣ 6ο)
32:21
Video thumbnail
Η Δημόσια Διοίκηση με Κυβέρνηση «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (ΜΕΡΟΣ 5ο)
36:37
Video thumbnail
Η Δήλος , η Αποστολή και η Συναυλία ( ΜΕΡΟΣ 2ο)
30:39
Video thumbnail
Πως θα Ξεφύγουμε από την Οικονομική Ομηρία ( ΜΕΡΟΣ 3ο)
38:17
Video thumbnail
Δημόσια Διοίκηση με Κυβέρνηση «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (ΜΕΡΟΣ 4ο)
39:05
Video thumbnail
Δημόσια Διοίκηση με Κυβέρνηση «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (ΜΕΡΟΣ 3ο)
37:56